TD Team

Etik Değerlerimiz

e65778f7-88e9-4216-88f9-b782a55146e6

Mesleki ve Etik Standartlar
TD Team’de hepimizin uyması gereken 5 standardımız (Etik Kurallarımız) vardır:

Dürüst davranmak
Yaptığımız her şeyde dürüst, güvenilir, açık sözlü olmak.

Müşterilerimizin gizli bilgilerine saygı duymak, önyargı, çıkar çatışması veya başkalarının gereksiz etkisinin mesleki yargılarımızı ve yükümlülüklerimizi geçersiz kılmasına izin vermemek.

Uygunsuz bir yükümlülüğe işaret edebilecek hediyeler, ağırlama veya hizmetler teklif etmemek veya kabul etmemek.

Her zaman yüksek standartta hizmet sağlamak
Müşterilerimizin her zaman mümkün olan en iyi desteği almalarını sağlamak.

Yetki alanımız dahilinde hareket etmek.

Müşterilerimizle bilinçli kararlar vermelerini sağlayacak şekilde iletişim kurmak.

Müşterilere adil davranmayı iş kültürümüzün merkezine koymak.

Mesleğe olan güveni artıracak şekilde hareket etmek
Mesleki ve özel hayatımızda kendimizi, kurumumuzu ve mesleğimizi profesyonelce ve olumlu yönde tanıtacak şekilde hareket etmek.

Bizim ve mesleğin temsil ettiği değerleri – en yüksek standartlarda – desteklemek.

Profesyonel olmanın sadece işte nasıl davrandığımızla ilgili olmadığının farkında olmak. Profesyonellik, aynı zamanda özel hayatımızda nasıl davrandığımızla da ilgilidir.

Yükümlülüklerimizi yerine getirmek. Her zaman yapacağız dediğimizi yapmak.

Sadece standartların kelime karşılıklarını değil, her zaman profesyonel standartlarımızın ruhunu yansıtmaya çalışmak.

Başkalarına saygılı davranmak
Irkları, dinleri, beden büyüklükleri, yaşları, uyrukları, cinsiyetleri, cinsel yönelimleri veya engelleri ne olursa olsun insanlara nazik, kibar ve düşünceli davranmak.

Kültürel hassasiyetlerin ve iş uygulamalarının farkında olmak.

Müşterilere saygılı davranmayı iş kültürümüzün merkezine koymak.

Sorumluluk almak
Tüm eylemlerimizden sorumlu ve hesap verebilir olmak.

Daima beceri, özen ve titizlikle hareket etmek.

Herhangi bir şikayete uygun ve profesyonel şekilde yanıt vermek ve elimizden geldiğince şikayetçiyi tatmin edecek şekilde çözmeyi amaçlamak.

Emin olmadığımız konuları şirketteki meslektaşlarımız, SHGM veya diğer uygun kişi, kurum veya kuruluşlarla uygun şekilde gündeme getirerek sorgulamaya hazır olmak.