TD Team

Dr. Batuğhan Karaer

Finans Danışmanı

Dr.Batuğhan Karaer, Kapadokya Üniversitesi’ndeki öğretim üyeliğinin yanında, 30 yıldır sanayi, inşaat, savunma sanayi ve havacılık sektörlerinde yer alan, ulusal ve uluslararası şirketlerde yönetim kurulu üyesi, üst düzey yönetici ve danışman olarak görev yapmıştır. Çalışma alanı daha çok finansal yönetim olup, şirketlerde finans, bütçe, stratejik planlama, fon yönetimi, risk yönetimi, şirket satın alma ve birleşmeleri konularında mesleki faaliyetini yürütmüştür. Dr.Batuğhan Karaer, Gazi Üniversitesi İşletme bölümünde lisansını, yine aynı üniversitede Muhasebe-Finans bölümünde yüksek lisansını ve Genel İşletme bölümünde doktorasını tamamlamıştır. Kendisi, akademisyenlik, yöneticilik ve danışmanlık, çalışmalarının yanında Finans Derneği’nin Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı da yürütmektedir.