Mesleki ve Etik Standartlar

TD Team'de hepimizin uyması gereken 5 standardımız (Etik Kurallarımız) vardır:


Dürüst davranmak

Yaptığımız her şeyde dürüst, güvenilir, açık sözlü olmak.

Müşterilerimizin gizli bilgilerine saygı duymak, önyargı, çıkar çatışması veya başkalarının gereksiz etkisinin mesleki yargılarımızı ve yükümlülüklerimizi geçersiz kılmasına izin vermemek.

Uygunsuz bir yükümlülüğe işaret edebilecek hediyeler, ağırlama veya hizmetler teklif etmemek veya kabul etmemek.


Her zaman yüksek standartta hizmet sağlamak

Müşterilerimizin her zaman mümkün olan en iyi desteği almalarını sağlamak.

Yetki alanımız dahilinde hareket etmek.

Müşterilerimizle bilinçli kararlar vermelerini sağlayacak şekilde iletişim kurmak.

Müşterilere adil davranmayı iş kültürümüzün merkezine koymak.


Mesleğe olan güveni artıracak şekilde hareket etmek

Mesleki ve özel hayatımızda kendimizi, kurumumuzu ve mesleğimizi profesyonelce ve olumlu yönde tanıtacak şekilde hareket etmek.

Bizim ve mesleğin temsil ettiği değerleri – en yüksek standartlarda – desteklemek.

Profesyonel olmanın sadece işte nasıl davrandığımızla ilgili olmadığının farkında olmak. Profesyonellik, aynı zamanda özel hayatımızda nasıl davrandığımızla da ilgilidir.

Yükümlülüklerimizi yerine getirmek. Her zaman yapacağız dediğimizi yapmak.

Sadece standartların kelime karşılıklarını değil, her zaman profesyonel standartlarımızın ruhunu yansıtmaya çalışmak.


Başkalarına saygılı davranmak

Irkları, dinleri, beden büyüklükleri, yaşları, uyrukları, cinsiyetleri, cinsel yönelimleri veya engelleri ne olursa olsun insanlara nazik, kibar ve düşünceli davranmak.

Kültürel hassasiyetlerin ve iş uygulamalarının farkında olmak.

Müşterilere saygılı davranmayı iş kültürümüzün merkezine koymak.


Sorumluluk almak

Tüm eylemlerimizden sorumlu ve hesap verebilir olmak.

Daima beceri, özen ve titizlikle hareket etmek.

Herhangi bir şikayete uygun ve profesyonel şekilde yanıt vermek ve elimizden geldiğince şikayetçiyi tatmin edecek şekilde çözmeyi amaçlamak.

Emin olmadığımız konuları şirketteki meslektaşlarımız, SHGM veya diğer uygun kişi, kurum veya kuruluşlarla uygun şekilde gündeme getirerek sorgulamaya hazır olmak.

Adresimiz

TD Team Merkez Ofis
Güzeloba Mah. Rauf Denktaş Cad. 2209 Sok. No:24/101 Muratpaşa/Antalya